Mullvalds AB är ett familjeägt aktiebolag som varit verksamma sedan 1987. Idag har vi ca 10st anställda och företaget har sin utgångspunkt i Hemse men är verksamma över hela Gotland. Vi arbetar med alla förekommande mark- och anläggningsarbeten för offentlig sektor, företag och privatpersoner. Bland annat har vi Region Gotland och Gotlands Energi som uppdragsgivare. 

MULLVALDS AB

Samhällsbyggnadsförvaltningens projektgrupp Klart vatten arbetar med att uppmärksamma och informera fastighetsägare om vad som krävs för att åtgärda enskilda dåliga avlopp så att de uppfyller dagens krav på rening.

Maskinentreprenörerna (ME) är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor.

Utnyttja ROT-avdraget. Du kan få göra avdrag för arbetskostnaden när du anlitar någon för att utföra reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad. På skatteverkets hemsida hittar du mer information.